Svin

Edvard Reed

Mobil: 918 75 500

Epost: Edvard@tema-as.no

spørsmål.png

Rengjøring og desinfeksjonspakker

A9584186.jpg

SVIN

 

Dagens svineproduksjon kjennetegnes av en stram økonomi i form av flere levendefødte smågris, rask tilvekst og flere årskull. Det er derfor viktig å gi smågrisen nok jern, stimulere brunsten hos purkene og passe på at man gir nok mineraler og vitaminer når dyra får annet fôr enn kraftfôr i sin fôrrasjon.