Søk

Hvordan forebygger du melkefeber?


Melkefeber er en stoffskiftesykdom spesielt hos storfe. Sykdommen oopptrer oftest like etter fødselen, spesielt hos høytytende kyr, og arter seg ved nedsatt kroppstemperatur (navnet er altså misvisende), lammelser og eventuelt bevisstløshet. Årsaken er sterk reduksjon i blodets kalsiuminnhold, forårsaket av det store kalsiumtap til melken når laktasjonen settes i gang. Sykdommen forebygges med kalsium og D-vitamin, og det er viktig å sørge for at kua ikke ligger lenge stille, så musklene dovner bort. Man snur derfor jevnlig på kua.


Symptomene på melkefeber er:

  • Kua blir slapp og sløv

  • Huden virker klam og kald

  • Nedsatt/opphørt appetitt

  • Kua klarer ikke reise seg opp (alvorlige tilfeller)

Melkefeber kan opptre på tre ulike steder i laktasjonen

  1. Noen melkefebertilfeller oppstår 0–10 dager før fødsel. De tilfellene som skjer et par timer før fødsel, vil kunne forhindrer selve fødselen da livmoren ikke greier å trekke seg sammen (nedsatte rier)

  2. De aller fleste tilfeller skjer innen 48 timer etter kalving, mens noen av tilfellene kan skje opptil 10 dager etter fødsel. I slike sene tilfeller er nedgangen i kalsium og fosfor mindre og økningen av magnesium større enn ved 48 timer etter kalving. Symptomene er også svakere

  3. Av og til opptrer melkefeber 6–8 uker etter fødsel. Slike tilfeller er ofte tilbakefall av melkefeber oppstått ved kalving hos kyr som er svært mottakelige. Stress og utmattelse kan bidra til slike tilbakefall. Det samme kan brunst (nedsatt ionisering av kalsium ved økt østrogennivå).Her er noen produkt som kan hjelpe og virke forebyggende:

Calsium Bolus Plus 4 stk à 175g


Komplett engangstilskudd med 45g Ca⁺⁺ og vitamin D3Forebyggende på kalvingsdagen

Etter intravenøs injeksjon av kalsium for å forlenge tildelingen av Ca⁺⁺


Calsium Bolus kan bestilles HER


Les pdf brosjyre:

BOLUS Brosjyre 2021 (1)
.pdf
Download PDF • 840KB


Boviva Drink 1kg


Boviva Drink er en velsmakende høyenergi-drink som blir gitt til kyr umiddelbart etter kalving for raskt å rehydrere en ku, fylle på utarmet mineralnivå og bidra til å opprettholde blodkalsium på normale nivåer.


Boviva Drink kan bestilles HER


Les pdf brosjyre:Boviva brosjyre 2021 (1)
.pdf
Download PDF • 878KBNordic Block Premium 20KG


Nordic-Block Premium Sinku, er beregnet brukt til sinkyr og høydrektige kviger.Nordic block kan bestilles HER