Søk

Forskjellen mellom organisk og uorganisk selen

Selen og vitamin E er essensielle elementer i det antioksidative forsvaret i cellene hos dyr og mennesker. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyrene våre være utsatt for selenmangel.Selen er et viktig mikromineral for melkekyr og er viktig for kuens hormonproduksjon, fruktbarhet, reproduksjon og immunsystem. Tradisjonelt har fôrindustrien valgt å tilsette uorganisk selen i form av natriumselenitt. Nå er selen tilgjengelig som et tilsetningsstoff i både uorganisk og organisk form.


Organisk selen har en interessant fordel sammenlignet med uorganisk selen fordi selenometionin blir utnyttet av kroppen som en aminosyre og blir bygget inn i dyrets kroppsvev. På denne måten kan organisk selen bygge opp selenreserver i kroppen, hvilket sikrer god selen- og antioksidantstatus til enhver tid, og i tillegg sikrer effektiv overføring av selen til avkom via morkaken, melk og egg.


Uorganisk selen produseres i fabrikker. Denne formen for selen brukes hovedsakelig som en byggestein for enzymet peroksidaser, som har den funksjonen å bryte ned de destruktive frie radikaler. Hvis det oppstår et overskudd av uorganisk selen, vil en veldig liten del av det bli resirkulert via gallen og dermed resirkulert, mens resten vil bli utskilt gjennom nyrene.


Ved å tilsette organisk selen til mineralblandingen, vil selenionet allerede være bundet til en aminosyre og har dermed et høyere opptak enn det uorganiske. Derfor kan en mindre mengde organisk selen tildeles for å oppnå samme nivå av selen inne i kua som ved bruk av uorganisk selen. Organisk bundet selen kan f.eks. ekstraheres fra gjærceller, dyrket på uorganisk selenmateriale. Det organiske selen er bundet til aminosyrer, først og fremst metionin og cystin, og vil derfor bli absorbert på samme måte som disse.


Fordeler med å bruke organisk selen

Når organisk selen brukes, vil det således være en økt mengde selen i blodet, og mengden selen vil derfor kunne doble seg i kumelk / råmelk. Overskudd av selen, som tas opp via aminosyrer, lagres i kroppsvevet og vil bli utskilt over tid ved å mobilisere vevet. Denne lagringen i kroppsvevet skjer ikke på samme måte ved bruk av uorganisk selen som med organisk selen. Derfor vil kua, som bare tildeles uorganisk selen, ikke ha noen form for reservelager som den kan utnytte hvis den kommer i mangel.


Ved å bruke organisk selen vil innholdet av selen i kuens kjøtt og melk økes. Samtidig vil kua få færre problemer med mastitt, færre proporsjoner tilbakeholdte etterbyrde, lavere celletall, bedre fruktbarhet og forbedret immunstatus, ettersom selen er til stede. Men det er ikke bare kyrne organisk selen har en positiv effekt på. Det er også av stor betydning for kalvene, som vil ha et mye høyere innhold av selen i blodet ved fødselen, noe som resulterer i sterkere og mer levedyktige kalver. Ved å tildele organisk selen i løpet av sin-perioden, kan den forebyggende injeksjonen av selen til kua / kvigen før kalving, som flere bruker, unngås ettersom den økte mengden selen i råmelken oppnås gjennom fôring med mineralblanding med organisk selen.


Nordic Block Premium inneholder vanlig selen(uorganisk) og vanlig E-vitamin (syntetisk), i tillegg inneholder den organisk selen (selplex) og naturlig E-vitamin.


Nordic Block Premium 20 KG


Nordic block PREMIUM serien, er designet for de nordiske forholdene, og da spesielt norsk landbruk, med tanke på de store manglene av selen og vitamin-E.KLIKK HER FOR MER INFORMASJON

Nordic Block Premium Sinku 20kg


Beregnet brukt til sinkyr og høydrektige kvigerKLIKK HER FOR MER INFORMASJON
Nordic Block Premium u/kobber 20kg


Nordic Block Premium u/kobber er beregnet brukt til sau/lam, men kan også brukes til storfe, geit og hest dersom du har disse dyrene på gården din.KLIKK HER FOR MER INFORMASJON