Søk

Ensilering og Melkesyrebakterier

Formålet med ensilering er på best mulig måte å bevare de næringsstoffene som finnes i utgangsmaterialet. For å unngå store næringstap under selve ensileringen og oppnå god gjæringskvalitet, er det to hovedfaktorer som er avgjørende.


  • Oppnå anaerobe (oksygenfri) forhold så raskt som mulig for å hindre respirasjon av plantene og utvikling av aerobe mikroorganismer.

  • Senke pH for å hindre proteolyse (oppspalting) av proteiner og utvikling av uønskede anaerobe bakterier.Plantene skaffer seg energi ved å oksidere lettløselige karbohydrater (sukker) til vann, karbondioksid (CO2) og energi i form av adenosin trifosfat (ATP). Etter at graset er høstet vil denne respirasjonen fortsette, men energien vil nå gå tapt i form av varme fordi plantene mangler essensielle substrater. Det vil også foregå en nedbrytning av proteiner (proteolyse) av plantenes egne enzymer, hvor planteproteinet blir omdannet til aminosyrer og ammoniakk (NH3). Disse forandringene reduserer næringsverdien på surfôret, og så lenge det er oksygen og nok substrat til stede vil disse prosessene fortsette. Det gjelder derfor å begrense lufttilgangen og skape anaerobe forhold så raskt som mulig for å hindre respirasjon, og at tapet av karbohydrater blir minst mulig. Rask fortørking og lav pH vil også hindre tap av karbohydrater og protein idet respirasjonen stopper og enzymaktiviteten hemmes når pH senkes og/eller vanninnholdet kommer ned i 40 % (60 % tørrstoff)


Melkesyrebakterier


Melkesyrebakteriene er den ønskede bakteriegruppen i grasmaterialet fordi de bidrar til den ønskede gjæringen av graset. Særlig ved konservering uten ensileringsmiddel er disse bakteriene viktig for å få en vellykket gjæring. Antallet melkesyrebakterier på graset kan imidlertid variere betydelig.


Melkesyrebakteriene kan deles i to ulike grupper; homo- og heterofermentative. De homofermentative melkesyrebakteriene bruker et glukose-molekyl til å produsere to molekyler melkesyre og to molekyler ATP. De heterofermentative derimot, produserer i tillegg til melkesyre også etanol, eddiksyre og CO2 med utgangspunkt i glukose. De homofermentative melkesyrebakteriene fører dermed til et mindre tap av tørrstoff og en raskere surgjøring av grasmassen i forhold til de heterofermentative.


Det er flere grunner til at melkesyrebakteriene er de ønskede mikroorganismene i surfôret. For det første fører denne gjæringa til at det skjer kun et lite tap av næringsstoffer. Omdannelsen av sukker til melkesyre utgjør et tap på 0-24 % av tørrstoffet og 0,7-1,7 % av bruttoenergien, mens omdannelsen av sukker til smørsyre utgjør et tap på 51 % av tørrstoffet og 21 % av bruttoenergien. Melkesyre er også ei sterkere syre enn de andre syrene som blir produsert i surfôret, noe som bidrar til at pH senkes hurtigere ved produksjon av melkesyre i forhold til andre syrer.


Melkesyrebakteriene er ikke sporedannende og veldig lite bevegelige. På plantematerialet finnes de naturlig nederst på plantene, i bladslirene og på dødt, vissent materiale, mens næringen finnes inne i selve plantecellene. I starten av ensileringa er det derfor viktig med en god fordeling av de ulike plantedelene, og opphakking av plantene slik at næringa blir tilgjengelig. Etter noen dager vil plantecellene sprekke og næringa blir mer tilgjengelig. Antallet melkesyrebakterier øker betraktelig de første dagene, produksjonen av melkesyre øker og pH synker. I motsetning til de andre bakteriene på surfôret kan de produsere syrer helt til pH kommer ned til 3,5. Melkesyrebakteriene utkonkurrerer dermed de andre bakteriene etter som pH synker.Høstkampanjen på et av våre mest populære produkt har startet:Advance+ bio ensilering

En unik formulering på det norske markedet.

1 eske Advance+ inneholder 4x250g pakker, det blir 400 liter ferdig utblandet, dosering 4 liter pr. tonn. (100 tonn ensilert gress/ca. 120 rundball).

FORDELENE DU FÅR:

✓ Ingen slitasje på utstyret

✓ 50% billigere enn syre

✓ UNIK sammensetning – gir den raskeste melkesyregjæringen samt mugg-hemmer

✓ Mest for pengene – 1,2 millioner bakterier per gram fôr

✓ Enkelt i bruk – kan brukes i fôr på alle nivåer av tørrstoff


Les mer om Advance+ : klikk her