Søk

Enkel og rask håndtering av tarmlidelser hos kalver

Tarmlidelser er generelt den største helseutfordringen blant kalver - og den største dødsårsaken. Så snart du ser en kalv som har løs avføring, må du gripe inn. Jo tidligere jo bedre.

Dialyt Express er et produkt som opprettholder / gjenoppretter en rekke balanser i kroppen som er under press på grunn av tarmlidelser. Produktet er laget med et mål om å oppnå en enkel og rask håndtering av tarmlidelser.


Dialyt Express er en ferdig løsning, som det anbefales å ha tilgjengelig på samme sted som kalvene eller alternativt plassere produktet på melketaxien. Når du observerer kalvene mens du mater dem, kan du iverksette tiltak umiddelbart for å forhindre mageproblemer. Dette er nøkkelen til rask handling. Det er derfor ikke nødvendig å først blande vann med pulver på et sted som kan være langt fra der kalvene befinner seg.


Siden Dialyt Express skal brukes med melk, er produktet formulert annerledes enn vanlige rehydratiseringsprodukter - som ikke kan blandes rett i melken. Det blir litt teknisk, men vanligvis inneholder rehydratiseringsprodukter natriumbikarbonat - noe som gir god stabilitet av pH i tarmene. Men natriumbikarbonat må ikke tilsettes melken - da det forhindrer koagulering av melken. Koagulering er prosessen som oppstår når melk tilsettes syre og melken får en fastere konsistens og en form som kalven kan absorbere. Dialyt Express er derfor i stedet bufret med acetat. Acetat hindrer ikke fordøyelsen av melk og kan derfor tilsettes direkte i melken.


Det er likevel viktig at kalvene har fri tilgang til vann etter melkemating.


Ikke start Dialyt Express for sent


En typisk feil er å begynne å gi rehydreringsprodukter for sent. Forebyggende behandling av væske- og elektrolyttbalanser bør startes mens kalvene fremdeles har et ønske om å suge og spise. Det er først når kalvene mangler mer enn 6 prosent væske at de viser kliniske tegn på mangel. Dyrenes evne til å komme seg reduseres med alvorlig dehydrering og forsuring av blod. Begynn derfor å tilsette Dialyte i drikkevannet tidlig.


Praktisk erfaring viser at hvis du tildeler vann med Dialyte, får du sterkere dyr. Erfaringen viser også at ønsket om å drikke økes ved å tilsette Dialyte i vannet.


Vi anbefaler derfor at du gir en liten mengde Dialyt Express i drikkevannet i alle perioder der det kan være situasjoner der diaré kan blomstre. Det kan være når en skal flytte kalvene eller rundt avvenning.


Dialyte øker trivselen blant kalver. Færre tarmlidelser gir færre døde kalver og bedre velferd.Dialyt Express 5 liter


Dialyt Express er en rehydratiseringsblanding som består av elektrolytter, lett tilgjengelig energi og planteekstrakter, som blandes direkte i melk eller vann før fôring
Dialyt Express kan bestilles HER