Søk

Bolus gir kontroll på tildelingenBolus gir kontroll på tildelingen

Ved å bruke mineralbolus sørger du for at dyrene får de mikromineralene de trenger – på en enkel og trygg måte. Og du har full kontroll over at hvert dyr får sin dose.


Calsium Plus Bolus


Komplett engangstilskudd med 45g Ca⁺⁺ og vitamin D3 i en bolus.


Reduserer risikoen for melkefeber og subklinisk hypokalemi.


Nyere studier har vist at 78% kyr i begynnelsen av amming har et lavt kalsiumnivå i blodet, og selv om de fleste av dem ikke har symptomer på fødselsparese, har denne tilstanden i kroppen en negativ effekt på melkeutbyttet og fruktbarheten til kyrne.


For å hindre disse lidelsene hos kyr, kan man bruke Calsium Plus Bolus fra JFarm. Dette produktet består bolus i 2 deler med forskjellig frigjøringstid av kalsium - som sikrer et trygt og stabilt nivå av kalsium i blodet.

Calsium Bolus Plus 4 stk à 175g


1 bolus med en vekt på 175g består av to deler, med forskjellig nedbrytning og frigjøring av kalsiumioner.


Kan bestilles HER