Car at Car Wash

Andre Tisthamar

Mobil: 918 75 502

Epost: Andre@tema-as.no

spørsmål.png
Abstract Water

Hva er AdBlue?

AdBlue er en ren vannbasert væske som består av demineralisert urea ( 32,5 %)  og vann – svært saltholdig. PH er ca 9,0.

Hvordan fungerer AdBlue?

AdBlue sprøytes inn i eksosen for å redusere utslipp av CO og NOx fra dieseldrevne motorer.
Ved hjelp av AdBlue og katalysator-teknologi omdannes skadelige utslipp til vanndamp, nitrogen og CO2.

Komplett

prisliste