storfe'.png

Storfe

Inge Grimeland

Mobil: 918 75 501

Epost: inge@tema-as.no

Storfe

Inge Grimeland

Mobil: 918 75 501

Epost: inge@tema-as.no

spørsmål.png

Rengjøring og desinfeksjon av melkeanlegg og tank

Temas kombi og syre flytende er godkjent og anbefalt av TINE Norske Meierier. Det betyr at de også tilfredsstiller de krav til effektivitet og hygienisk resultat som TINE Norske Meierier stiller.

PRODUKSJON I NORGE
Tema produserer alle sine flytende produkter i Norge. Vi har valgt å konsentrere vårt totale serivcekonsept, inkludert utvikling, produksjon, lagring, distribusjon og dokumentasjon i Norge. Det gjør oss mindre sårbare for utenlandske konkurrenter og trygger norske arbeidsplasser