Fluer

Det finnes over 120.000 fluearter på verdensbasis. Fluer er betraktet som skadedyr fordi de utgjør en helserisiko for mennesker, dyr og husdyr.

Fluer kan være plagsomme innomhus - i hjemmet eller på bedriften, spesielt hvis det er mange av dem. Noen fluearter kan overføre sykdommer som salmonella og E. coli. Noen arter kan også bite mennesker og dyr.

Det lønner seg å ta tak i problemer med fluer, før det utvikler seg til et alvorlig problem. Noen fluearter kan utvikle seg fra egg til voksen på bare sju til ti dager.