2406_4df1cc30.jpg

Fjørfe

Edvard Reed

Mobil: 918 75 500

Epost: Edvard@tema-as.no

edvard.png
spørsmål.png
Knowledgebase.png
Hyprelva-Net-Plus-288x360.png
fumagri-opp-1250.jpg
A9584186.jpg

Rengjøring og desinfeksjonspakker

Dreper eller svekker mikroorganismer, inkludert uønskede smittestoffer

God rengjøring avgjør hvor god effekt du får av desinfeksjon! Smuss reduserer effekten av desinfeksjonsmidlet.

Desinfiser rett etter rengjøringen. Da har du mest igjen for desinfeksjon og opptørking.

 

Vurder å bruke skumdannende desinfeksjonsmiddel. I tillegg til bedre heft (også på loddrette flater) og lengre virketid så ser du hva du får dekket.

 

Ha kontroll på brukskonsentrasjonen. For lav eller høy konsentrasjon kan gi redusert eller ingen effekt. For høy konsentrasjon kan øke slitasjen ved korrosjon.

 

 

Du kan desinfisere fuktige overflater ved å heve konsentrasjonen 5 - 10 % Også ved lave temperaturer bør konsentrasjonene økes (se produktdatabladet). Etterskyll hvis det er angitt i produktdatabladet.

Formålet med regelmessig renhold er å senke smittepresset til et nivå som verken setter dyrenes helse i fare eller reduserer produksjonspotensialet. Dyrene skal bruke energien i fôret til å produsere kjøtt eller egg. De skal bruke minst mulig energi til å takle negative miljøfaktorer og utvikle motstandskraft mot mikroorganismer som fører til sjukdom eller produksjonstap

Rengjøringen er det desidert viktigste tiltaket for å senke det generelle smittepresset i huset. Alle rom i huset bør rengjøres og desinfiseres så godt som det lar seg gjøre. Ved effektiv tørr- og våtrengjøring reduseres mengden mikroorganismer med over 90 prosent. Grundig tørr- og våtrengjøring legger også grunnlaget for effektiv desinfeksjon. Desinfeksjon av smuss og synlige skitne flater har liten eller ingen effekt. Dels brukes desinfeksjonsmiddelet opp av smusset, dels når ikke desinfeksjonsmiddelet frem til mikroorganismene vi ønsker å fjerne

En god rengjøringsprosedyre har fire trinn:

1. Tørrengjøring

Fjerner smuss med mikroorganismer Fjerner støv (HMS) Legger grunnlaget for effektiv våtrengjøring

Skru av eventuell gulvvarme. Ellers tørker alt for raskt under rengjøring og desinfeksjon.

 

Kjør ut gjødsel og strø. Følg på med skraping, børsting, støvsuging eller blåsing.

 

Blås vekk finstøv. Det forenkler våtrengjøringen. Verneutstyr blir ikke så lett tilsmusset.

 

Vær ekstra nøye med alle ”støvlommer” – steder det har lett for å fylle seg opp med smuss.

2. Våtrengjøring

Vann og såpe fukter overflater og løser opp smuss Såpe holder smuss oppløst i vann. Vann transporterer vekk smuss Legger grunnlaget for effektiv desinfeksjon

Spyl først over tak, vegger, innredninger og gulv. Grovskyll så med mye vann. Slik får du ut så mye smuss som mulig før selve vaskingen.

 

Bruk alltid såpe når du bløtlegger og vasker, og pass på konsentrasjonen!

 

• Er arbeidsbesparende, gjør bortskyllingen lettere og forebygger tilstopping i avløpssystemet.

• Bruk skum- eller geldannende såper. De hefter bedre (også på loddrette flater) og tørker ikke så lett ut.

• Hvis det er for lite såpe, brukes den opp. For mye såpe skummer mer og tar lenger tid å skylle bort.

 

Unngå opptørking. Hvis bløtgjøringen tørker opp, må den gjentas.

 

Bruk maks 40-50 °C på vaskevannet! Varmt vann gir bedre rengjøringseffekt enn kaldt vann, men ved for høy temperatur “brennes proteinene” i smusset fast.

 

Bruk maks 140 bar under vaskingen! Unødig høyt trykk fører kun til flytting av smuss, smussholdig fukt i rommet, tilsmussing av verneutstyr og økt slitasje på overflater og innredninger. Høytrykksspyleren bør kunne gi 18 – 20 l/min.

 

Etterskyll med mye vann under lavt trykk. Da får du vekk gjenværende smuss etter høytrykksspylingen. Bruk gjerne 20 – 60 l/min

3. Desinfeksjon

4. Opptørking

Dreper eller svekker mikroorganismer, inkludert uønskede smittestoffer

Luft raskt ut, hold relativ fuktighet under 60 % og temperatur mellom 15-25 °C.

Sett på eventuell gulvvarme. Gir bedre opptørking og bidrar til gode forhold ved innsett av dyr

Anbefaling: Minimum 5 døgn opptørking.

 

Posetesten: Legg en pose på betonggulvet. Hvis det er kondens på posen etter 30 minutter, er opptørkingen for dårlig