Ved rengjøring, desinfeksjon og opptørking reduseres både mengden mikroorganismer og næringsgrunnlaget deres. Smittepresset skal senkes til samme nivå som før innsett av dyr i huset.

Ved mangelfull rengjøring vil smittepresset øke. Det er viktig å huske at mikroorganismer som dyrene i det forrige innsettet taklet, kan gi produksjonstap eller sjukdom hos nye og mottakelige ungdyr med umodent immunforsvar i neste innsett. 

Vær også klar over at sjukdomsfremkallende eller antibiotikaresistente mikroorganismer som varianter av Ecoli, stafylokokker, enterokokker, rødsykebakterien, Salmonella spp., Campylobacter spp. og visse virus godt kan overleve mangelfull rengjøring og opptørking.

God rengjøring avgjør hvor god effekt du får av desinfeksjon! Smuss reduserer effekten av desinfeksjonsmidlet. Desinfiser rett etter rengjøringen. Da har du mest igjen for desinfeksjon og opptørking. Vurder å bruke skumdannende desinfeksjonsmiddel.

 

I tillegg til bedre heft (også på loddrette flater) og lengre virketid så ser du hva du får dekket. Ha kontroll på brukskonsentrasjonen. For lav eller høy konsentrasjon kan gi redusert eller ingen effekt. For høy konsentrasjon kan øke slitasjen ved korrosjon. Du kan desinfisere fuktige overflater ved å heve konsentrasjonen 5 - 10 % Også ved lave temperaturer bør konsentrasjonene økes (se produktdatabladet). Etterskyll hvis det er angitt i produktdatabladet.

Agakok 2.5 (10 kg)

 • Dokumentert effektivt desinfeksjonsmiddel.

 • Dreper 99,5% av alle koksidier.

 • Kan brukes på overflater, utstyr og bygg.

 • Trenger inn i cellene, og hindrer frigjøring av celleproteiner.

Hypred Force 7 (10 kg)

 • Dokumentert effektivt desinfeksjonsmiddel.

 • Mot bakterier og virus.

 • Kan brukes på både overflater og utstyr.

 • Hurtigvirkende.

 • Trygt å bruke.

Virex (5 kg)

 • Dokumentert effektivt produkt mot bakterier, sopp og virus.

 • Pulverbasert.

 • Kan brukes på overflater, utstyr, vannsystemer, maskiner og fotbad.

 • Hurtigvirkende.

 • Ingen korrodering.

 • Trygt for både brukere og dyr.

 • Nedbrytbart og miljøvennlig.

 • Kan også benyttes som fogging.

Virkon S (5 kg)

 • Godt dokumentert

 • Skånsom

 • Fargeomslag indikerer behov for ny løsning

918 75 506

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Kontakt oss

Kontakt oss

918 75 506

Sikker betaling:

@2023 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

*alle priser er eksl.mva

0