2406_4df1cc30.jpg

Fjørfe

Edvard Reed

Mobil: 918 75 500

Epost: Edvard@tema-as.no

edvard.png
spørsmål.png

Desinfeksjonsprodukter

Ved rengjøring, desinfeksjon og opptørking reduseres både mengden mikroorganismer og næringsgrunnlaget deres. Smittepresset skal senkes til samme nivå som før innsett av dyr i huset.

Ved mangelfull rengjøring vil smittepresset øke. Det er viktig å huske at mikroorganismer som dyrene i det forrige innsettet taklet, kan gi produksjonstap eller sjukdom hos nye og mottakelige ungdyr med umodent immunforsvar i neste innsett. 

Vær også klar over at sjukdomsfremkallende eller antibiotikaresistente mikroorganismer som varianter av Ecoli, stafylokokker, enterokokker, rødsykebakterien, Salmonella spp., Campylobacter spp. og visse virus godt kan overleve mangelfull rengjøring og opptørking.

God rengjøring avgjør hvor god effekt du får av desinfeksjon! Smuss reduserer effekten av desinfeksjonsmidlet. Desinfiser rett etter rengjøringen. Da har du mest igjen for desinfeksjon og opptørking. Vurder å bruke skumdannende desinfeksjonsmiddel.

 

I tillegg til bedre heft (også på loddrette flater) og lengre virketid så ser du hva du får dekket. Ha kontroll på brukskonsentrasjonen. For lav eller høy konsentrasjon kan gi redusert eller ingen effekt. For høy konsentrasjon kan øke slitasjen ved korrosjon. Du kan desinfisere fuktige overflater ved å heve konsentrasjonen 5 - 10 % Også ved lave temperaturer bør konsentrasjonene økes (se produktdatabladet). Etterskyll hvis det er angitt i produktdatabladet.

A9584186.jpg

Agakok 2.5 (10 kg)

 • Dokumentert effektivt desinfeksjonsmiddel.

 • Dreper 99,5% av alle koksidier.

 • Kan brukes på overflater, utstyr og bygg.

 • Trenger inn i cellene, og hindrer frigjøring av celleproteiner.

HYPRED-FORCE-7.png

Hypred Force 7 (10 kg)

 • Dokumentert effektivt desinfeksjonsmiddel.

 • Mot bakterier og virus.

 • Kan brukes på både overflater og utstyr.

 • Hurtigvirkende.

 • Trygt å bruke.

tried trusted.png
Hypred_Virobacter1.png

Virobachter (23 kg)

 • Effektiv desinfeksjon til bruk i kyllinghus og svinefjøs.

 • Kan brukes på overflater og utstyr.

 • Bakterie- sopp og virusdrepende desinfeksjonsmiddel.

 • Skummende

 • Et produkt som har blitt brukt i England, og en del andre europeiske land i mange år.

 • Påføres ved å spraye med lavt trykk, eller med skumanlegg.

 • Godkjent for økologisk landbruk.

5KG VIREX (G) small-550x550.jpg

Virex (5 kg)

 • Dokumentert effektivt produkt mot bakterier, sopp og virus.

 • Pulverbasert.

 • Kan brukes på overflater, utstyr, vannsystemer, maskiner og fotbad.

 • Hurtigvirkende.

 • Ingen korrodering.

 • Trygt for både brukere og dyr.

 • Nedbrytbart og miljøvennlig.

 • Kan også benyttes som fogging.

DEPTIL-OX-288x360.png

Deptil OX

 • Til bruk i vannsystemer, rør, tanker og Cip-anlegg.

 • Kan også brukes på overflater.

 • Produktet er ikke skummende, fordi det er beregnet på vannsystemer.

 • Bakterie- sopp og virusdrepende desinfeksjonsmiddel.

 • Anvendelse ved bruk av sirkulasjon.

 • Godkjent for økologisk landbruk.

fumagri-opp-1250.jpg

Fumagri OPP

 • Meget effektiv røykdesinfeksjon.

 • Bakterie- og soppdrepende desinfeksjonsmiddel, også effektiv mot en rekke virus.

 • Lettvint å bruke.

 • Ingen korrodering.

 • Saktebrennende veke, og helt trygt.

 • Anbefales for bruk i kyllinghus og svinefjøs.